Roar Olafsen
Forside - Roar Olafsen
  Tusenkunstneren
  JH Interiør er mitt andre hjem, og har vært det helt siden jeg startet som ekstrahjelp og produksjonsmedarbeider i 2000. Etter jeg kom tilbake fra studier i 2005, har jeg vært engasjert i nesten alle deler av bedriftens produksjon og i serviceapparatet. Dette har gitt meg et godt bilde av hvordan bedriften og bransjen fungerer, og er avgjørende for hvordan jeg i dag jobber med utvikling av systemer og rutiner i produksjonen, med produktutvikling og design, samt salgsrutiner og markedsapparat.

  Jeg stolt av å ha vært på å skape den posisjonen vi har i dag, og liker å være med på å legge føringer for  den videre utviklingen. Samtidig er jeg konstant på søken etter stadig bedre og mer effektive arbeidsmetoder og rutiner som vil komme våre kunder til gode. Vi kan alltids bli bedre på det vi allerede er gode på.

  Roar har for tiden permisjon
  JH Interiør er mitt andre hjem, og har vært det helt siden jeg startet som ekstrahjelp og produksjonsmedarbeider i 2000. Etter jeg kom tilbake fra studier i 2005, har jeg vært engasjert i nesten alle deler av bedriftens produksjon og i serviceapparatet. Dette har gitt meg et godt bilde av hvordan bedriften og bransjen fungerer, og er avgjørende for hvordan jeg i dag jobber med utvikling av systemer og rutiner i produksjonen, med produktutvikling og design, samt salgsrutiner og markedsapparat.

  Jeg stolt av å ha vært på å skape den posisjonen vi har i dag, og liker å være med på å legge føringer for  den videre utviklingen. Samtidig er jeg konstant på søken etter stadig bedre og mer effektive arbeidsmetoder og rutiner som vil komme våre kunder til gode. Vi kan alltids bli bedre på det vi allerede er gode på.

  Roar har for tiden permisjon