Kiwiskolen
Forside - Inspirasjon - Kiwiskolen
Visjon|Løsningen|Opplevelsen
Litt av en skole!

Det er ingen tilfeldighet at Kiwi-gruppen har fått litt av en skole! Nøye planlegging og prosjektering satte ambisjonene på plass for håndverkerne som skulle etterleve kundens og arkitektens forventninger. Store konstruksjoner og mange detaljer som skulle integreres i helheten, gjorde at monteringen ble arbeidskrevende. Knapphet på tid var imidlertid det som kunne skapt størst hodebry, men da lederen av kirke, -utdannings- og forskningskomiteen høytidelig kunne åpne skolen i august 2010, var både teposehyllene og den innrammede suffløseskjermen på plass.
 
En pålitelig samarbeidspartner med respekt for detaljer og leveringsdatoer, men uten kompromisser når det gjelder kvalitet, var helt avgjørende for AD Arkitekter i dette prosjektet. De velger leverandør etter en totalvurdering av både pris og leveringsdyktighet, og kravene til kvalitet er en selvfølge. Da Kiwi-skolen skulle ferdigstilles, gikk prosessen knirkefritt, takket være smidige og dedikerte håndverkere som visste hvor pulten skulle stå.
 
”Kiwi-skolen var et krevende prosjekt, og en pålitelig leverandør var helt avgjørende for gjennomføringen." Tor Børrestad, AD Arkitekter

”Vi tar utdanning på alvor! Den nye Kiwi-skolen har fått et interiør som virkelig inspirerer til læring." Jon Buxrud, opplæringsansvarlig Kiwi-skolen


Litt av en skole!

Det er ingen tilfeldighet at Kiwi-gruppen har fått litt av en skole! Nøye planlegging og prosjektering satte ambisjonene på plass for håndverkerne som skulle etterleve kundens og arkitektens forventninger. Store konstruksjoner og mange detaljer som skulle integreres i helheten, gjorde at monteringen ble arbeidskrevende. Knapphet på tid var imidlertid det som kunne skapt størst hodebry, men da lederen av kirke, -utdannings- og forskningskomiteen høytidelig kunne åpne skolen i august 2010, var både teposehyllene og den innrammede suffløseskjermen på plass.
 
En pålitelig samarbeidspartner med respekt for detaljer og leveringsdatoer, men uten kompromisser når det gjelder kvalitet, var helt avgjørende for AD Arkitekter i dette prosjektet. De velger leverandør etter en totalvurdering av både pris og leveringsdyktighet, og kravene til kvalitet er en selvfølge. Da Kiwi-skolen skulle ferdigstilles, gikk prosessen knirkefritt, takket være smidige og dedikerte håndverkere som visste hvor pulten skulle stå.
 
”Kiwi-skolen var et krevende prosjekt, og en pålitelig leverandør var helt avgjørende for gjennomføringen." Tor Børrestad, AD Arkitekter

”Vi tar utdanning på alvor! Den nye Kiwi-skolen har fått et interiør som virkelig inspirerer til læring." Jon Buxrud, opplæringsansvarlig Kiwi-skolen