Arkitektkompaniet
Forside - Inspirasjon - Arkitektkompaniet
Nye omgivelser revitaliserte Arkitektkompaniet

For Arkitektkompaniet ble det en revolusjonerende endring å flytte fra en bevaringsverdig eiendom i Tollbugata i Drammen til åpne, moderne lokaler på Gamle Kirkeplass på Bragernes. - Det fysiske miljøet gjør mye med arbeidshverdagen. Lokalene vi holdt til i, ble nesten museale, og vi følte at vi hadde stivnet litt i formen, forteller daglig leder Bjarte Ågedal. – Vi hadde behov for å kunne jobbe sammen i team og å dele både kompetanse og ideer.  Vi ønsket å skape et åpent og inkluderende miljø som stimulerer til samarbeid, samtidig som løsningene ivaretar hver enkelts behov på arbeidsplassen.
 
Arkitektkompaniet ønsket seg også et arbeidsmiljø med minst mulig visuell støy og kaos. Det satte krav til integrerte, helhetlige og tilpassede løsninger og en kvalitet som gir rom for langsiktige visjoner. 

-  Vi hadde mange ideer og sterke meninger om hvordan vi ville ha det og fant ikke noe som var helhetlig og dekket alle våre behov blant standardløsningene, sier Ågedal. - Et besøk hos JH Interiør ga oss trygghet for at vi ville få det slik vi ønsket.

Nye omgivelser revitaliserte Arkitektkompaniet

For Arkitektkompaniet ble det en revolusjonerende endring å flytte fra en bevaringsverdig eiendom i Tollbugata i Drammen til åpne, moderne lokaler på Gamle Kirkeplass på Bragernes. - Det fysiske miljøet gjør mye med arbeidshverdagen. Lokalene vi holdt til i, ble nesten museale, og vi følte at vi hadde stivnet litt i formen, forteller daglig leder Bjarte Ågedal. – Vi hadde behov for å kunne jobbe sammen i team og å dele både kompetanse og ideer.  Vi ønsket å skape et åpent og inkluderende miljø som stimulerer til samarbeid, samtidig som løsningene ivaretar hver enkelts behov på arbeidsplassen.
 
Arkitektkompaniet ønsket seg også et arbeidsmiljø med minst mulig visuell støy og kaos. Det satte krav til integrerte, helhetlige og tilpassede løsninger og en kvalitet som gir rom for langsiktige visjoner. 

-  Vi hadde mange ideer og sterke meninger om hvordan vi ville ha det og fant ikke noe som var helhetlig og dekket alle våre behov blant standardløsningene, sier Ågedal. - Et besøk hos JH Interiør ga oss trygghet for at vi ville få det slik vi ønsket.